No š.g. 12.februāra Ūdens piedzīvojumu parkā tiks atsāktas peldapmācības nodarbības bērniem, kuras vadīs sertificēti un pieredzējuši treneri Pāvls Vilcāns un Sergejs Iļjins. Abi treneri darbojas biedrības “Sporta centrs “Ezerzeme”” ietvaros un ir saņēmuši Interešu izglītības licenzi.

Uz peldapmācību nodarbībām ir iespēja iegādāties četru reižu un astoņu reižu abonementus. Četru reižu abonements maksā 16,00 EUR, bet astoņu reižu apmeklējuma abonements maksā 30,00 EUR. Vienreizējs nodarbības apmeklējums peldētapmācības programmas izcenojumā nav paredzēts.

Tā kā peldapmācība tiek īstenota interešu izglītības programmas ietvaros, tad vecāki varēs atgūt daļu no izdevumiem (23%) par bērnu interešu pulciņu apmaksu, iesniedzot attaisnojošus maksājuma dokumentus Valsts ieņēmumu dienestā. Ienākuma nodokļa pārmaksa par interešu izglītību būs atgūstama tāpat kā izdevumiem par izglītības iegūšanu un par ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu, proti, reizi gadā iesniedzot gada ienākumu deklarāciju kopā ar attaisnojuma dokumentiem.

Peldapmācības notiks sekojošā kārtībā:

Lielajā peldbaseinā  – bērniem ar peldēšanas prasmēm vecumā no 7-16 gadiem nodarbības vadīs treneris Sergejs Iļjins , tālrunis 29649337.  Nodarbības notiks pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pkst.18.00 – 18.45.

Mazajā peldbaseinā – bērniem bez peldēt prasmēm nodarbības vadīs treneris Pāvels Vilcāns, tālrunis 29339782. 6 līdz 7 gadus veciem bērniem nodarbības notiks otrdienās un ceturtdienās no plkst. 15.45 līdz 16.30, bet 8 līdz 9 gadus veciem bēriem nodarbības notiks pirmdienās un trešdienās no plkst. 15.45 līdz 16.30.

Tā kā dalībnieku skaits grupās ir ierobežots, iepriekšēja pieteikšanās pie treneriem ir obligāta! Interesentiem lūdzam svanīt uz iepriekš norādītiem treneru tālruņu numuriem.