Ūdens piedzīvojumu parka lielajā baseinā no 14. līdz 25. septembrim katru darba dienas rītu no plkst. 8.00 līdz 9.00 pie trenera Sergeja Iļjina notiek bezmaksas peldētapmācības pieaugušajiem. Nodarbībām iepriekš jāpiesakās pa tālruni 29649337.

Peldētapmācība paredzēta piegaušajiem bez iepriekšējas pieredzes vai ar minimālām prasmēm. Peldētapmācību laikā pieagušajiem būs pieejami kvalificētu treneru padomi peldētprasmes apguvei un uzlabošanai. Projekta mērķis ir popularizēt peldēšanu kā lielisku, pieejamu un personas drošībai derīgu fiziskās aktivitātes veidu, kas vienlaikus ir efektīvs līdzeklis fiziskās veselības un formas stiprināšanai.

Peldētapmācības notiek Eiropas Savienības Erasmus+ projekta “Eiropas Sporta nedēļa”  projekta “Mūžu dzīvo, mūžu peldi” ietvaros un tās tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas peldēšanas federāciju un Latvijas Sporta federāciju padomi un finansētas no ES projekta līdzekļiem. 

Vairāk informācijas meklējiet www.udensparks.lv mājaslapā, kā arī Ūdens piedzīvojumu parka facebook.com profilā www.facebook.com/udensparks .