Informējam, ka tiek izsolītas nomas tiesības telpai, kas atrodas Ūdens piedzīvojumu parkā, Lauku ielā, Ventspilī, ar kopējo platību 22,9 m².

Telpu lietošanas mērķis – solārija un/vai skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšana.

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles objekta sākotnējā cena par kopējās platības 1 m² - EUR 6.24 (seši euro un 24 centi) neieskaitot PVN.

Izsoles nolikumu pretendents var saņemt SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””, Sporta ielā 7/9, Ventspilī, pie personāla lietvedes - sekretāres Ievas Štrausas, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu:  vai ocventspils.lv, tālrunis informācijai: 63626951.

Izsole notiks 2019.gada 5.jūnijā plkst. 15:00 SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””, Sporta ielā 7/9, 2. stāva administrācijas telpā.