Līdz ar COVID-19 pandēmijas uzliesmojumu Latvijā un ar to saistītu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu ir aktualizējusies iedzīvotāju interese par drošu vidi sportošanai, tostarp arī peldēšanu peldbaseinā. Sporta un aktīvās atpūtas bāzes ir skārusi virkne valsts noteikto ierobežojumu, tomēr peldbasainu darbība nav apturēta. Arī ventspilniekiem joprojām ir iespēja sportot Ūdens piedzīvojumu parka lielajā peldbaseinā.

 

Pasaules Veselības organizācija: peldot nevar inficēties ar COVID-19.

Pasaules Veselības organizācija sociālajos tīklos sniegusi informāciju, ka COVID-19 vīruss netiek pārnests ar ūdeni vai peldēšanas ceļā. Informācija atrodama šajā ierakstā  

Savā ierakstā Pasaules veselības organizācija norāda, ka COVID-19 vīrusu nepārnēsā ūdens, kā arī ar to nevar infiēties peldēšanas laikā, tomēr vīrusu var nodot inficēta persona, ja tā atrodas ciešā kontaktā, tādēļ veselības speciālisti iesaka, peldot ievērot drošu distanci, un, uzturoties peldbaseina telpās, ievērot drošu distanci, kā arī lietot sejas un deguna aizsarglīdzekļus. Tāpat tiek rekomendēti jau ierastie piesardzības pasākumi: roku mazgāšana un aizsarglīdzekļi šķaudīšanas un klepošanas laikā.  

Plašsziņas līdzekļos speciālistu sniegtā informācija liecina, ka Pasaules Veselības organizācijas ieteiktais baseinu hlorēšanas līmenis ir pietiekams, lai iznīcinātu bez apvalka esošus vīrusus, piemēram, poliovīrusu un rotavīrusu, kā arī apvalka vīrusus, piemēram, COVID-19, kas tiek deaktivizēts pat pie zemākas koncentrācijas.

Ar Pasaules Veselības orgnaizācijas vadlīnijam un paskaidrojumiem attiecībā uz ūdens dezinfekciju var iepazīties šajā dokumentā.

 

Ūdens kvalitāte un drošības pasākumi Ventspils peldbaseinā

Ievērojot likumus un rūpējoties par apmeklētāju drošību un veselību, Ventspils Ūdens piedzīvojumu parka peldbaseinos tiek ievēroti  MK noteikumi Nr. 37 “Higiēnas prasības publiskās lietošanas peldbaseiniem”.

Baseinos tiek izmantots dzeramais ūdens no pilsētas ūdensvada, tas tiek sildīts un cirkulācijas laikā filtrēšanas sistēmā attīrīts un dezinficēts. Lielā peldbaseina tilpums ir 470 kubikmetri. Dienas laikā, baseinā pieplūstot tīram ūdensvada ūdenim, nomainās 10 kubikmetri no visa ūdens tilpuma.

Baseinu ūdens attīrīšanā tiek izmantots nātrija hipohlorīda šķīdums (hlors), ūdens pH līmeņa regulēšanai izmanto skābi. Ar kvarca smilšu filtriem tiek izfiltrētas rupjākās netīrumu daļiņas, piemēram mati. Koagulants (ūdens dzidrinātājs) smalkākās netīrumu daļiņas savāc kopā , lai tās ieķertos smilšu filtrā un tiktu novadītas kanalizācijā. Visi šīs ūdens attīrīšanas un dezinfekcijas produkti tiek izmantoti saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 37. Nātrija hipohlorīds , pH (skābe) un koagulants tiek piegādāts no Vācijas, ievērojot augstus standartus. Ķimikāliju dozēšana notiek automātiski un paralēli tam divas reizes dienā Ūdens piedzīvojumu parka speciālists, izmanotjot reaģentus, manuāli veic koncentrācijas pārbaudi un pēc tam veic rezultātu ierakstu žurnālā.

Ikdienā attīrīšanas un dezinficēšanas sistēmas darbību Ūdens piedzīvojumu parkā uzrauga algots speciālists. Olimpiskais centrs “Ventspils” ir noslēdzis arī līgumu ar BIOR laboratoriju, kas divas reizes mēnesī veic Ūdens piedzīvojumu parka baseinu ūdens kvalitātes pārbaudi. Šis līgums paredz, ka, konstatējot ūdens kvalitātes neatbilstību prasībām, baseinu darbība nekavējoties ir jāaptur. Vienu reizi gadā peldbaseinu ūdens kvalitātes pārbaudi veic Veselības inspekcija. Līdz šim brīdim ūdens kvalitātes neatbilstība Ūdens piedzīvojumu parka peldbaseinos nav konstatēta.