Filtrs:  Dzēst filtru

No 5.jūlija ikgadējo profilaktisko remontdarbu dēļ 

lielais peldbaseins slēgts

Apskatīt peldbaseina noslogojuma grafiku